Znajomość konsumentów gwarancją sukcesu – znaczenie badań marketingowych

Obecna sytuacja na rynku konsumenckim wymaga od wszystkich firm, zarówno produkcyjnych jak i usługowych, nieustannego monitorowania popytu. Wprawdzie niektóre przedsiębiorstwa otwarcie mówią o kreowaniu popytu, jednak również one, chcąc osiągnąć sukces i utrzymać rozwój, muszą otrzymywać informację zwrotną na swój temat. Im bardziej kompleksowa będzie, tym większa jest szansa na dostosowanie swej działalności do dynamicznej sytuacji na rynku.

Badania marketingowe najogólniej można podzielić na dwa typy: jakościowe i ilościowe. W zależności od tego, co chce się zbadać i jak chce się analizować wyniki, stosuje się jeden lub drugi rodzaj. Można jednak łączyć je tak, by stanowiły swoje dopełnienie i umożliwiły pełną analizę badanego obszaru.

Badania ilościowe służą do udzielanie odpowiedzi na pytanie „ile”. Pomiarów dokonuje się dzięki ankiecie przeprowadzonej w zamkniętej, określonej ilościowo grupie respondentów, która jest najbardziej reprezentatywna dla badanego typu konsumentów. Aby osiągnąć jak najłatwiejsze w interpretacji wyniki, które zarazem można poddać analizie statystycznej, stosuje się pytania zamknięte z kilkustopniową skalą odpowiedzi. Zadaniem badań ilościowych jest poznanie cech wspólnych, jednak aby stworzyć hipotezy badawcze, konieczna jest wcześniejsza analiza grupy, w czym pomaga metoda jakościowa.

Badania jakościowe, czyli drugi najpopularniejszy typ badań marketingowych, koncentrują się na określaniu mechanizmów stojących za określonym zachowaniem ludzi. W metodzie tej ważne jest, by grupy respondentów były niewielkie. Tylko to umożliwia dogłębne zbadanie postaw i zachowań badanych, a przy tym interpretację otrzymanych wyników. Odpowiedzi, jakie uzyskuje się w badaniach jakościowych, są złożone. Pozwalają na uzyskanie dogłębnych i dokładnych informacji, których nie można sprowadzić do wartości liczbowych (ilościowych lub procentowych). Pozwalają natomiast zbadać mechanizmy psychologiczne, stojące za określonymi zachowaniami konsumentów.

Badania ilościowe i jakościowe to nie jedyny typ badań marketingowych umożliwiających bieżące monitorowanie rynku konsumenckiego. Ciekawą ofertę prezentuje CBM Test, który proponuje kompleksowy pakiet badań wspierających zarządzanie sieciami handlowymi. Obejmuje on badanie satysfakcji klienta, jakości obsługi, wizerunku centrum, działu lub sklepu, zasięgu oddziaływania punktu, a także analizę danych kasowych. Suma otrzymanych w ten sposób wyników umożliwia pełną analizę funkcjonowania sieci lokali na terenie całego kraju, a tym samym poprawę tych punktów, które zaniżają ogólne wyniki dla całej sieci.

Firmy usługowe z kolei chętnie korzystają z badania Tajemniczy klient, jednak nie zawsze można je zastosować. Dlatego też w sytuacji zakupu nowego samochodu, podpisania wniosku kredytowego czy oddania sprzętu do naprawy stosuje się 2nd Day Cal. Metoda ta polega na wykonaniu telefonu do klienta w terminie do siedmiu dni od skorzystania z danej usługi w celu poznania jego opinii na świadczoną jakość obsługi. Choć otrzymane w ten sposób wyniki są mało precyzyjne, do zalet tego badania należy szybkość otrzymania informacji zwrotnej, co pozwala na błyskawiczne wdrożenie zmian. Inną zaletą 2nd Day Cal jest możliwość poznania subiektywnych opinii oraz emocji klienta, czego nie udostępnia badanie Tajemniczy Klient.

W czasach silnej konkurencji i dynamicznych zmian na rynku badania marketingowe mogą być tym czynnikiem, który będzie świadczył o przewadze przedsiębiorstwa. Wiedza na temat docelowej grupy konsumentów oraz obszarów w firmie, które wymagają poprawy, pomoże polepszyć wyniki finansowe oraz reputację każdego przedsiębiorstwa.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *