Jak prowadzić negocjacje?

Sztuka negocjacji jest bardzo cenną umiejętnością. To ona jest gwarancją utrzymania pozytywnych relacji z rozmówcą, a także dotarcie do zamierzonego celu. Niestety czasem negocjacje kończą się fiaskiem, bo niezbyt dobrze się do nich przygotowano. Warto przed przystąpieniem do rozmów dowiedzieć się jak najwięcej informacji o swoim rozmówcy.

Zajmując kierownicze stanowisko w firmie, bądź będąc jej właścicielem nie raz będziemy musieli negocjować. Warto poznać kilka stylów negocjacji. Ułatwi to prowadzenie rozmów jak również odpowiednie zrozumienie zachowania się naszego rozmówcy.

Przy negocjacjach niezbędne jest osiągnięcie wzajemnego porozumienia. To sukces dla obu stron. Porozumienie prowadzi często do podpisania umowy handlowej między firmami. Nie zawsze na siłę należy prowadzić rozmowy handlowe. Jeśli zupełnie nie jesteśmy zadowoleni z proponowanych warunków, a wspólne negocjacje nie przynoszą efektów czasem lepiej nie prowadzić do ugody na siłę kosztem własnej firmy. Niekiedy trzeba zerwać negocjacje i poszukać innego partnera do rozmów.

Prowadząc rozmowy należy dokładnie znać oczekiwania reprezentowanej firmy. Powinniśmy mieć zgodę do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących cen sprzedaży i kupna, jak również warunków oraz terminów dostawy.

Prowadząc negocjacje warto mieć świadomość, że zawierana umowa ma mocą prawną dlatego należy rozsądnie dopierać warunki, aby nie przyniosły one strat firmie, gdyż ciężko będzie je później zmienić.

Przygotowując się do rozmowy trzeba dokładnie zapoznać się z tematyką, jak również problematyką rozmów. Przeanalizować trzeba kwestie finansowe, organizacyjne i logistyczne. Rozmowy negocjacyjne dotyczą często zawierania umów handlowych, ale również mogą być związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Warto zwrócić baczną uwagę jakie nastawienie do negocjacji ma druga strona. Znajomość oraz wiedza na temat tego w jaki sposób rozmówca podejdzie do wspólnej rozmowy ułatwi odpowiednie przygotowanie się oraz wybór argumentów oraz metod konwersacji.

Rozmowy negocjacyjne mogą być prowadzone z różnymi osobami. Nie zawsze jest to właściciel firmy, czasem są to odpowiednio do tego wydelegowane osoby, dokładnie przeszkolone w prowadzeniu negocjacji. Jeśli rozmowy prowadzone są wewnątrz jednego przedsiębiorstwa to można spotkać się albo z kooperacją bądź rywalizacją w zależności od tematyki rozmów. Zlecenie poprowadzenia takich rozmów profesjonalistom daje większą gwarancję sukcesu i zadowolenia z wyniku. Wadą takiego rozwiązania może być brak osobistego zaangażowania takich osób.

Warto się dokładnie przemyśleć wybór osoby oddelegowanej do prowadzenia rozmów.

Istotne znaczenie ma również czas jaki się dysponuje. Presja czasu wpływa często negatywnie na jakość oraz styl negocjacji. Zdarza się , że presja czasu jest celowo wykorzystywana przez jedną ze stron, tą, która może sobie pozwolić na przeciąganie rozmów. Czasami partner negocjacyjny pod presją czasu jest bardziej skłonny do ugody, do przystania na mniej dogodne warunki, aby tylko wyrobić się w czasie.

Sukcesem negocjacji jest osiągnięcie wspólnego porozumienia, na dogodnych warunkach dla obu stron.

negocjacje