Znajomość konsumentów gwarancją sukcesu – znaczenie badań marketingowych

Obecna sytuacja na rynku konsumenckim wymaga od wszystkich firm, zarówno produkcyjnych jak i usługowych, nieustannego monitorowania popytu. Wprawdzie niektóre przedsiębiorstwa otwarcie mówią o kreowaniu popytu, jednak również one, chcąc osiągnąć sukces i utrzymać rozwój, muszą otrzymywać informację zwrotną na swój temat. Im bardziej kompleksowa będzie, tym większa jest szansa na dostosowanie swej działalności do dynamicznej sytuacji na rynku.

Continue reading „Znajomość konsumentów gwarancją sukcesu – znaczenie badań marketingowych”