Czy warto wykupić pakiety medyczne dla pracowników?

Pakiety medyczne są podstawą kompleksowego pakietu świadczeń dla pracowników. Jest to preferowana korzyść dla większości osób, które pracują. Taka dbałość o zatrudnionych powoduje, że pracodawca stawia siebie i swoją firmę w dobrym świetle a dla poszukujących pracy jest do dodatkowa motywacja do podjęcia pracy.

Continue reading „Czy warto wykupić pakiety medyczne dla pracowników?”

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dokument ratujący życie w przypadku pożaru

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (niekiedy zwana Instrukcją przeciwpożarową) to dokument wymagany podczas całego okresu użytkowania budynku, począwszy od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Dotyczy budynków, których kubatura jest równa lub większa niż 1000 m3 (ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej).

Continue reading „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dokument ratujący życie w przypadku pożaru”

Odzież robocza, a przepisy BHP

Pracodawca w zależności od działalności swojego przedsiębiorstwa ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą. Dotyczy to stanowisk głównie robotniczych i na produkcji, gdzie odzież pracownika może ulec poplamieniu oraz zniszczeniu. Takie ubranie jednocześnie ma chronić osoby je noszące przed różnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z pracy na konkretnych stanowiskach.

Continue reading „Odzież robocza, a przepisy BHP”