Odzież robocza, a przepisy BHP

Pracodawca w zależności od działalności swojego przedsiębiorstwa ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą. Dotyczy to stanowisk głównie robotniczych i na produkcji, gdzie odzież pracownika może ulec poplamieniu oraz zniszczeniu. Takie ubranie jednocześnie ma chronić osoby je noszące przed różnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z pracy na konkretnych stanowiskach.

Według kodeksu pracy pracodawca zaopatruje pracowników w odzież roboczą w sytuacjach, gdzie mogłaby ona ulec zniszczeniu oraz gdy stanowisko jest podporządkowane specjalnymi przepisy sanitarnymi, technologicznymi oraz wynikającymi z zasad BHP. Oczywiście pracodawca może wewnątrz swojego przedsiębiorstwa sam regulować dodatkowo przepisy wobec użytkowania ubrania roboczego swoich podwładnych. Istnieje pewien wyjątek. Pracownik w niektórych przypadkach sam może zapewnić sobie odzież roboczą, lecz w takiej sytuacji pracodawca musi wypłacić takiemu pracownikowi stosowny ekwiwalent od zniszczonego ubrania. Wynikać to musi z dobrej woli pracownika. Nie można przymuszać ich do samodzielnego zapewnienia im odzieży roboczej. Nie działa to w każdym przypadku. Są stanowiska, na których wykonuje się czynności na różnego rodzaju maszynach lub innego typu urządzeń.

Wtedy to pracodawca ma pełną odpowiedzialność w kwestii zapewnienia odzieży roboczej. Podobnie jest w przypadku, gdy praca wiąże się z zabrudzeniami pochodzenia chemicznego lub promieniotwórczego. Na samym dostarczeniu ubrań pracowniczych jednak nie kończą się obowiązki pracodawcy. Powinien jednocześnie dbać o ich czystość. Jednak nie zawsze jest to w pełni możliwe. Dlatego może obarczyć tym obowiązkiem swoich podwładnych. Tutaj podobnie, jak w przypadku zużywania swojej prywatnej odzieży, wypłacany jest ekwiwalent pieniężny. Powinien być on wypłacany w takiej sumie, która pokryłaby koszty poniesione przez pracownika podczas prania. Na tę sumę składają się wydatki związane z użyciem środków czystości, zużytej energii, poświęconego czasu oraz w pewnym sensie wykonywanej pracy, która została przydzielona przez pracodawcę. Szef tak dobiera wielkość ekwiwalentu, by pracownik nie był stratny podczas samodzielnego doprowadzenia odzieży roboczej do stanu używalności. Nie ma potrzeby monitorowania rzeczywistych kosztów poniesionych przez pracownika. Nie musi dokumentować wydanych pieniędzy. Ekwiwalent jest wliczany w przychód zatrudnionego, lecz nie jest opodatkowany żadnymi składkami.

Pracodawca ma możliwość skorzystania z usług różnych firm zajmującymi się zleceniami dotyczącymi ubrań roboczych dla pracowników. Oferta jednej z nich opisana jest na stronie http://www.berendsen.pl/odziez-robocza. Znajdziemy tam linie odzieży dopasowaną do potrzeb pracowników na wielu stanowiskach związanych nie tylko z pracą typowo robotniczą, ale także przy produkcji. Często odzież jest tak zaprojektowana, że ułatwia ona pracę zatrudnionym. Łączy się do z ich wysoką jakością oraz trwałością. Istnieje możliwość serwisowania ubrań roboczych w przypadku, gdy pracownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia zabrudzeń i skażeń oraz naprawy ich zniszczeń.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *