Leasing operacyjny czy finansowy?

Przedsiębiorcy decydujący się na leasing, który umożliwia korzystanie z samochodu czy też maszyny bardzo często stają przed dyletantem, jaki rodzaj leasingu wybrać. Zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy mają swoje zalety oraz wady, które uzależnione są m.in. rodzaju prowadzonej działalności oraz charakterystyki przedmiotu leasingu. Na który rodzaj leasingu warto się zatem zdecydować?

Co warto wiedzieć o leasingu?

Zdecydowana większość przedsiębiorców wybiera przede wszystkim leasing operacyjny, ponieważ pod względem podatkowym jest on korzystniejszy. W przypadku tego rodzaju leasingu to firma leasingowa odpowiedzialna jest za odpisy amortyzacyjne i to właśnie ono wykazuje przedmiot leasingu w swoich aktywach. Z jakich jednak korzyści mogą korzystać leasingobiorcy? Każdy przedsiębiorca może w koszty uzyskania przychodu wliczyć opłatę wstępną, raty leasingowe oraz koszty, które związane są z eksploatacją leasingowanego przedmiotu. W przypadku leasingu operacyjnego wymagane jest jednak to, aby umowa leasingu trwała przynajmniej przez 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Jeśli chodzi natomiast o leasing finansowy, to przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku i to przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Tym samym kosztem dla firmy są jednakowo odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty, a także koszty związane z eksploatacją samochodu. Po zakończeniu umowy leasingowany przedmiot przechodzi na własność korzystającego, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca może przedmiot wykupić lub też nie.

VAT w leasingu operacyjnym

W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT naliczany jest wraz z kolejną ratą leasingową, dzięki czemu jego zapłata rozłożona jest w ratach. Jeśli chodzi o czynsz leasingowy, to jest on zawsze opodatkowany stawką 23% i nie ma tutaj znaczenia to, jaką stawką opodatkowany jest przedmiot leasingu.

VAT w leasingu finansowym

W przypadku leasingu finansowego sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ podatek VAT należy zapłacić w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. W przypadku firm, które dopiero co zaczynają swoją działalność może to stanowić bardzo duży problem. Warto jednak podkreślić fakt, iż leasing finansowy jest bardzo chętnie wybierany przed firmy, które nie są płatnikami podatku VAT. Dzieje się tak z tego względu, ponieważ w tym przypadku stawka VAT liczona jest w takiej samej wysokości jak przedmiot leasingu.

Wykup przedmiotu leasingu

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy może, ale nie musi stać się własnością przedsiębiorcy, co najczęściej odbywa się po zapłaceniu określonej wcześniej kwoty wykupu, która najczęściej określona jest procentowo. Jeśli chodzi natomiast o leasing finansowy, to w tym przypadku wykup nie istnieje, ponieważ wraz z zapłaceniem ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością korzystającego.

W celu wybrania najlepszego rodzaju leasingu przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, a także rodzaj przedmiotu inwestycji, ponieważ zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny mają swoje zalety oraz wady.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *