Jakie firmy mają obowiązek przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informacji?

Aby zapewnić danym firmowym pełne bezpieczeństwo należy je w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Wymaga to zaprojektowania oraz budowy niekiedy bardzo wyrafinowanych rozwiązań, których celem jest ochrona danych. Aby systemy te spełniały w stu procentach swoje zadanie powinny być w odpowiedni sposób wdrażane oraz przestrzegane.

Idealnym rozwiązaniem jest weryfikacja funkcjonowania systemów zabezpieczeń, rozwiązań organizacyjnych, jak również systemów oraz urządzeń teleinformatycznych.

Audyt bezpieczeństwa informacji może przebiegać w różny sposób. W zależności od potrzeb analizie mogą zostać poddawane inne systemy. Również dobór metod oraz narzędzi które mają zostać użyte jest sprawą indywidualną. bez względu na to jakie metody zostaną użyte podczas przeprowadzania audytu zamawiający otrzyma ustandaryzowaną informację, oczywiście obiektywną na temat stanu faktycznego zastanego w firmie.

Głównym celem audytu IT jest oczywiście pomoc w odpowiedniej optymalizacji procesów IT oraz bezpieczeństwa. Proponowane są sposoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych które są przetwarzane w systemach, ale również minimalizacja ryzyk operacyjnych.

Każdy audyt bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzony przez osoby które posiadają odpowiednie kwalifikacje do tego. Istotnym jest również, aby odbywał się on na bazie aktualnych przepisów prawa.

W ramach takiego audytu przeprowadzane są najczęściej następujące procesy:

  • analiza środowiska informatycznego
  • analiza procesów zarządzania IT oraz bezpieczeństwem
  • analiza ryzyka określonych zagadnień z punktu widzenia firmy i jej procesów biznesowych
  • przygotowanie indywidualnego raportu, który będzie zawierał wykaz wszystkich ujawnionych uchybień, ryzyk. W raporcie najczęściej zawarte są również propozycje rozwiązań, aby wyeliminować wszelkie nieprawidłowości

Często oferowane są również konsultacje poaudytowe.

W zależności od zakresu przeprowadzanego audytu może on również kontrolować w jakim stopniu pracownicy stosują się oraz przestrzegają obowiązujące w firmie regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacji. Tutaj czasem pojawiają się testy wykorzystujące metod socjotechniczne. W przypadku rozszerzonego audytu może on również kontrolować stan przetwarzania danych osobowych w firmie pod kątem zagadnień technicznych, ale również organizacyjnych.

Audyt bezpieczeństwa ma na celu wykrycie faktycznych a także potencjalnych luk oraz błędów w oprogramowaniu wykorzystywanym w firmie. Kontroluje ponadto urządzenia informatyczne, portale oraz aplikacje webowe, które mogą zostać wykorzystane do naruszenia bezpieczeństwa informacji, jak również bezpieczeństwa całej firmy lub też jej klientów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, wprowadziło obowiązek przeprowadzania okresowego audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa informacji które są przetwarzane w systemie teleinformatycznym. Taki audyt należy przeprowadzać co najmniej raz w roku zgodnie z kryteriami które zawarte są w paragrafie 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych oraz międzynarodowej normy PN-ISO/IEC 27001:2007 która standaryzuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Taki audyt przeprowadzony może zostać przez firmę JPL Group. Firma ta na stronie internetowej http://jplgroup.pl/ zawarła szereg interesujących informacji odnośnie przeprowadzanych audytów.

computer-1550275

 

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *