Jak zostać księgową?

Do niedawna a konkretnie do 10 sierpnia 2014 roku wymagane były certyfikaty księgowe. Od tego momentu zostały one zniesione więc nie ma konieczności posiadania certyfikatu aby prowadzić księgi rachunkowe, podatkowe. Można bez niego udzielać porad a także sporządzać zeznania oraz deklaracje podatkowe.  Czy więc prościej jest wykonywać ten zawód niż dawniej?

W zasadzie wszystkie wymienione wyżej czynności może wykonywać każda osoba posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych, która ponadto nie była karana  za określone przestępstwa. Powinna ona posiadać ponadto ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Aby więc móc wykonywać zawód księgowego należy ukończyć specjalne szkolenie bądź kurs  z zakresu księgowości. Oczywiście lepszym pomysłem i miejscem gdzie można zdobyć bardziej szczegółową i dogłębną wiedzę są z pewnością studia wyższe ekonomiczne, rachunkowe bądź związane z finansami. Mogą to być studia podyplomowe. Praktyczną wiedzę najlepiej zdobywa się dostając się na staż do biura rachunkowego lub innej formy gdzie od podszewki można poznać pracę księgowego. Nic nie zastąpi wiedzy zdobytej w praktyce.  Można się wtedy przekonać czy rzeczywiście ten zawód jest wymarzony, który chcemy wykonywać.
Warto wspomnieć o zarobkach księgowych. Otóż kształtują się one w różny sposób w zależności od tego jakie stanowisko się zajmuje. Przykładowo asystent do spraw księgowości zarobi około 3 tysięcy, młodszy księgowy około 3,7 tys. Z kolei samodzielny księgowy zarobi nawet prawie 7 tysięcy złotych. Na wysokość pensji ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest z pewnością miejsce gdzie wykonuje się ten zawód. Jak wiadomo najlepiej opłacanym województwem w Polsce jest województwo mazowieckie. Tam najwyższe zarobki oferują firmy z zagranicznym kapitałem.

Częściej zawód ten wybieramy jest przez kobiety. Istotnym jest biegła znajomość obsługi różnych programów komputerowych. Aby mieć większe szanse na zatrudnienie warto mieć ukończone studia wyższe z dziedziny rachunkowości i posiadać również odpowiedni certyfikat (coś te wymagane już nie są). Niewątpliwym atutem jest również znajomość języków obcych.
Zawód ten wymaga ciągłego kształcenia, zapoznawania się ze zmianami w prawie.
System certyfikacji zawodu opracowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Stowarzyszenie to sprecyzowało ponadto wymagania, które należy spełnić w momencie starania się o certyfikat na dany stopień zawodu. Należy wspomnieć iż organizacja ta  należy do najbardziej aktywnych jak również  szanowanych organizacji które zrzeszają księgowych w Polsce.  Określiła ona szczeble kariery zawodowej w branży księgowej. Według niej można wyróżnić stanowiska:

  • księgowego
  • specjalisty ds. rachunkowości
  • głównego księgowego
  • dyplomowanego księgowego

Chcąc dobrze wykonywać zawód księgowego należy korzystać ze szkoleń, kursów i seminariów. Warto nieustannie aktualizować swoją wiedzę, gdyż prawo zmienia się dosyć szybko, ale również pojawiają się nowe technologie w branży księgowej.  Niewątpliwie wykwalifikowani specjaliści z branży pracują w firmie Gestor. Wchodząc na stronę http://gestor.krakow.pl/ można się zapoznać z jej  pełną ofertą.

ksiegowa

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *