Jak napisać biznesplan?

Planując otwarcie własnej firmy powinno się zacząć od napisania biznesplanu. jego brak to niestety częsty powód niepowodzenia w biznesie. Warto jest poświęcić trochę czasu i przygotować profesjonalny biznes plan.
Biznesplan jest to dokument którego celem jest sprecyzowanie oczekiwań  przedsiębiorcy. Opisanie wszystkiego krok po kroku. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji które są niezbędne do podjęcia właściwej decyzji zarówno o rozpoczęciu, ale także o zaniechaniu działalności. Biznesplan przedstawi wizję czy dany biznes ma szanse na powodzenie, czy też może okazać sie zupełnie nieopłacalny.
Biznesplan jest wymaganym dokumentem w wielu instytucjach takich które oferują dofinansowania czyli na przykład w urzędzie gminy, w banku czy urzędzie pracy.
Powinien on zawierać odpowiedzi na pytania co ile będzie kosztowało, jakie są główne cele na najbliższy czas oraz długofalowe. W jaki sposób zamierza się je osiągnąć. Celem sporządzania biznesplanu jest niewątpliwie prognoza czy planowany biznes odniesie sukces czy zainwestowane nakłady zwrócą się. Ocenia on szansę firmy i wskazuje czyhające zagrożenia. Powinien opisać również działania marketingowe jak i reklamowe a także techniki sprzedaży.
W zależności od tego do kogo skierowany jest ten dokument powinien kłaść on nacisk na różne elementy. Dla przykładu instytucje bankowe szczególną rolę przywiązują do strony finansowej czyli zabezpieczenia kredytu, rezerw finansowych.
Z kolei inwestorzy zwrócą uwagę na stronę merytoryczną projektu. Biznesplan pomaga w odpowiedni sposób zarządzać jak również planować działania. Przydaje się przy budowaniu motywacji jak również kreowaniu własnej marki.
Nie ma jednego wzorca odpowiedniego do zastosowania przy wszystkich biznesplanach. Istnieje jednak kilka standardowych układów które można wykorzystać tworząc swój plan. Z pewnością powinien być on przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich.
Z reguły biznesplany trzymają się takiego oto wzorca:
Na początku znajduje się streszczenie przedsięwzięcia. Choć znajduje sie ono na początku planu to jego napisanie odkłada się na sam koniec gdyż powinno ono zawierać istotne informacje z późniejszych części. Jest to jakby cała wizytówka biznesplanu dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby zostało napisane ze szczególną starannością.
W streszczeniu znajduje się opis usług oraz produktów, jak również rynków zbytu.
Kolejnym elementem jest charakterystyka przedsiębiorstwa. W niej zawiera się informacje takie jak nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, dane adresowe jak również charakterystykę właścicieli.
Należy wspomnieć ponadto o misji i celu przedsiębiorstwa. Miło jest także dołączyć informację o posiadanych nagrodach a także certyfikatach.
W dziale charakterystyka produktu zawiera się dokładną analizę przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Warto przedstawić zalety, które wyróżniają na tle konkurencji.
Biznesplan można napisać samemu bądź skorzystać z usług profesjonalistów. Decydując się na drugi wariant istnieje większa szansa, że biznesplan zostanie zaakceptowany przez urzędników.

coins-1239458

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *