Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dokument ratujący życie w przypadku pożaru

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (niekiedy zwana Instrukcją przeciwpożarową) to dokument wymagany podczas całego okresu użytkowania budynku, począwszy od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Dotyczy budynków, których kubatura jest równa lub większa niż 1000 m3 (ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej).

Siłą rzeczy zatem staje się dokumentem obowiązkowym w przypadku wszystkich budynków przemysłowych, technologicznych i użyteczności publicznej (budynki biurowe, szpitale, przedszkola, szkoły, lokale handlowo-usługowe), produkcyjnych, magazynowych i budynków zamieszkania zbiorowego, czyli pensjonatów i hoteli. Jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa w tych miejscach na wypadek pożaru jest znacząca, dlatego tak ważne jest, by instrukcja zawierała wszystkie niezbędne elementy.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z trzech obowiązkowych części. Te z kolei powinny zawierać elementy wymagane przez Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku.

Pierwsza część instrukcji jest opisowa. Treść powinna zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, obowiązki z zakresu tej ochrony, procedury ewakuacyjne oraz wszelkie inne wytyczne. Druga część natomiast, graficzna, obejmuje plany ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych znaków ewakuacyjnych oraz plany usytuowania obiektu na działce. Ostania część to z kolei załączniki, czyli np. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych obecnych w zakładzie czy oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.

Napisanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wymaga określonej, specjalistycznej wiedzy, dlatego w przypadku braku pracownika spełniającego wymogi, warto skorzystać z usług firm zewnętrznych. Kontaktując się z przedsiębiorstwem, które ma wykonać instrukcję, należy na pewno podać informacje na temat powierzchni obiektu (liczba kondygnacji, wysokość, kubatura). Wskazany jest również opis, czym zajmuje się firma oraz przekazanie dokumentacji (rzut kondygnacji budynku, projekt budowlany). Precyzyjne i poprawne dane to jedyny sposób, by instrukcja została w pełni dostosowana do specyfiki budynku oraz obowiązków, jakie się w nim pełni. Jedynie tak przygotowany dokument – indywidualnie dostosowany do danego budynku – realnie wpływa na wzrost bezpieczeństwa pożarowego i zarazem spełnia wszystkie kryteria formalne.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, aby zachowała są ważność, wymaga regularnych aktualizacji. Te powinna być dokonywane nie rzadziej niż raz na dwa lata. Równocześnie należy pamiętać, że każda zmiana sposobu eksploatacji czy procesu technicznego, które mogą mieć wpływ na ochronę przeciwpożarową, są powodem do natychmiastowej aktualizacji.

Szukając firmy, która sporządzi Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, trzeba się upewnić, że wykonawca zatrudnia u siebie specjalistów. Jedynie oni gwarantują zgodność z wymogami formalnymi i poprawność dokumentu. Takimi specjalistami może poszczyć się firma Konner, która pisze instrukcje dostosowane do rodzaju budynku i jego przeznaczenia, a także umożliwia stworzenie ich w języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim).

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *