Czy warto wykupić pakiety medyczne dla pracowników?

Pakiety medyczne są podstawą kompleksowego pakietu świadczeń dla pracowników. Jest to preferowana korzyść dla większości osób, które pracują. Taka dbałość o zatrudnionych powoduje, że pracodawca stawia siebie i swoją firmę w dobrym świetle a dla poszukujących pracy jest do dodatkowa motywacja do podjęcia pracy.

W ostatnich latach ze względu na wzrost kosztów opieki zdrowotnej, pracownicy płacą zwiększony odsetek kosztów ich składek na ubezpieczenie zdrowotne, zazwyczaj poprzez odliczanie wynagrodzeń. Jednak uzyskanie prawidłowej opieki zdrowotnej w ramach tego ubezpieczenia jest coraz trudniejsze.

Pracodawca wykupując pakiety medyczne dla pracowników zapewnia szybki i łatwy dostęp swoim pracownikom do wielu lekarzy specjalistów. Często opieką objęci są także członkowie rodzin, dzięki czemu pracownik czuje się jeszcze bardziej związany z danym przedsiębiorstwem. Dbałość o zdrowie procentuje w uniknięciu absencji chorobowej załogi i większej wydajności w pracy oraz zadowolenia z pracy.

Pakiety medyczne nie ograniczają się do podstawowej opieki, czyli internistów i pediatrów. Szeroki dostęp do specjalistów bez konieczności posiadania skierowania cieszy się dużym zainteresowaniem pracowników.

W skład pakietu medycznego wchodzą takie usługi jak:

  • Dostęp do lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz specjalistycznej
  • Diagnostyka laboratoryjna
  • Wizyty domowe lekarzy
  • Szczepienia ochronne
  • Stomatologia
  • Medycyna pracy

Pracodawca konsultując się z ekspertami firmy, która specjalizuje się w świadczeniu tego typu usług może liczyć na przedstawienie odpowiedniej oferty. Potrzeby pracowników i określony budżet przedsiębiorstwa jest uwzględniony podczas przygotowania odpowiedniego pakietu medycznego. Dostęp do profesjonalnej opieki medycznej dla pracowników zapewnia placówka „Zdrowie w Firmie” mieszcząca się w Krakowie. Pełen zakres usług dostępny jest na stronie internetowej http://zdrowiewfirmie.pl/. Pracownik ma stworzoną możliwość wyboru lekarza i badań w dogodnej lokalizacji.

Pracodawca poprawiając warunki socjalne poprzez wykup pakietu medycznego może liczyć na wzrost dochodów swojej firmy i dobrą renomę na rynku branżowym. Pozytywna strona takich decyzji to danie pracownikom korzyści, które sobie bardzo cenią. Sprawi to ich większe zadowolenie, efektywniejsze zaangażowanie w realizację celów firmy. Pracodawca podejmując współpracę z firmą „Zdrowie w Firmie” nie musi opuszczać biura swojego przedsiębiorstwa, aby zawrzeć stosowną umowę. Możliwość zdalnego załatwienia pakietu medycznego dla pracowników oszczędza ich czas i pieniądze.

Medycyna pracy kontroluje przydatność danej osoby do świadczenia pracy na danym stanowisku pracy. Każdy pracodawca przed przyjęciem pracownika do pracy musi skierować go do specjalisty medycyny pracy. Korzystając z pakietu medycznego wszelkie konieczne badania wykonywane są terminowo, przyspieszając cały proces rekrutacji. Pełen zakresu usług medycznych stwarza możliwość skorzystania z rabatów na usługi komercyjne. Pracodawca ogranicza swoje koszty a pracownik nie musi czekać w długich kolejkach.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *