Co to są badania jakościowe?

Badania jakościowe to testy, jakie przeprowadzone są na rynku w celu zbadania mechanizmów ludzkich poznań i zachowań. Prowadzenie badań jakościowych zwykle polega na badaniu niezbyt wielkich ilości osób, które dobierane są na podstawie spełniania wymaganych kryteriów.

Dzięki podobnym testom można uzyskać opinie danych respondentów na dany temat- respondent może wyrazić swoje odczucia i przemyślenia, bez żadnych ograniczeń. To pozwala na uzyskanie pełnych, wartościowych informacji.

Badania jakościowe to zwykle testy, które nie dają żadnych parametrów ilościowych. Dostarczają za to nowej jakości wiedzy, która obejmuje różne dziedziny. Nie są to testy jednolite, pozwalają raczej na uzyskanie panoramy różnorodnych opinii.

Główne zalety badań jakościowych to przede wszystkim:

 • dostarczanie nowych informacji o badanym produkcie, czy zjawisku,
 • pogłębianie zdobytej wiedzy na nowym poziomie,
 • lepsze zrozumienie mechanizmów działania analizowanych zagadnień.

Badania jakościowe zwykle wyciągają z respondentów wymagane dane. Danymi jakościowymi mogą być:

 • wywiady indywidualne i fokusowe oraz ich transkrypcje,
 • etnograficzna obserwacja uczestnicząca,
 • e-maile,
 • strony internetowe,
 • reklamy: drukowane, telewizyjne, filmowe,
 • nagrania wideo programów telewizyjnych,
 • dzienniki wideo,
 • nagrania wideo wywiadów i fokusów,
 • różne dokumenty, książki, czasopisma,
 • pamiętniki,
 • zapisy grupowych dyskusji na czatach,
 • internetowe archiwa prasowe,
 • fotografie,
 • filmy,
 • domowe nagrania wideo,
 • nagrania wideo sesji laboratoryjnych.

Badacze jakościowi zwykle są uchwytni w naturalnym środowisku, dążą do wyciągnięcia doświadczeń, odczuć i przemyśleń na zadany temat. Metody badań i teorie są dobierane pod względem przedmiotu badania. W trakcie nich są ustalane dane hipotezy i dokładne definicje przedmiotu badanego. Dużą wagę przykłada się również do kontekstów i konkretnych przykładów, które są wykorzystywanie przy interpretacji danego zagadnienia branego pod uwagę. Duża część z badań opiera się na tekstach pisanych, co pozwala na uzyskanie zdecydowanie bardziej rzetelnych i pełnych informacji.

Przedstawiciele nurtu jakościowego wolą przeprowadzać badania terenowe, poprzez badania wywiadowe, obserwację uczestniczącą, sondaże i ankiety. Interesuje ich raczej uzyskanie odpowiedzi na pytanie ,,dlaczego” niż ,,ile”. Badania jakościowe są dominującą metodą zwłaszcza w antropologii, socjologii, teorii organizacji, psychologii.

Oczywiście specyfikacji i metod przeprowadzania badań jakościowych jest znacznie więcej, a ponadto ciężko ustalić ich dokładną charakterystykę. Dlatego też warto zapoznać się z informacjami, jakie są zawarte na większości witryn internetowych, w tym na: http://cbmtest.pl/oferta-badan-marketingowych/badania-marketingowe/badania-jakosciowe. Tam znajdują się wszystkie dane potrzebne do zrozumienia zjawiska, jakimi są badania jakościowe oraz na temat wszelkich reguł związanych z przeprowadzaniem podobnego procederu. Co najważniejsze zawarte tam dane są jak najbardziej wiarygodne i rzetelne.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *