Co to są badania ilościowe?

Badania ilościowe to testy przeprowadzane w ramach badania rynku, które pozwalają na uzyskanie określonych parametrów ilościowych. Polegają na badaniu za pomocą prostego kwestionariusza dużej grupy respondentów stanowiących reprezentację danej zbiorowości.

Oczywiście badania te nie umożliwiają poznania opinii danej grupy na właściwy temat- chodzi raczej o kontrolowany pomiar rzeczywistości, który może dać pełen obraz subiektywnych cech populacji.

Kwestionariusz jest złożony z pytań zamkniętych, na które odpowiedzi można udzielić, obierając odpowiednią skalę od 1-10.  Niekiedy stosuje się również pytania otwarte, zwykle zadawane, gdy jest potrzebne ustalenie zmiennych. Uzyskanie pełnej odpowiedzi polega na analizie statystycznej z wszystkich wypełnionych kwestionariuszy, dzięki czemu można wyciągnąć odpowiednie wnioski z przeprowadzonej obserwacji.

Zanim jednak dany respondent przystąpi do badania, należy rozpoznać charakterystyczne cechy danej populacji. W ten sposób można ustalić właściwe hipotezy badawcze. W tym etapie zwykle stosuje się badania jakościowe, co umożliwia przebadanie całej zbiorowości, która w danym badaniu jest brana pod uwagę.

Główne zalety badań ilościowych to przede wszystkim:

  • określenie skali wielkości otrzymywanych danych,
  • porównanie dwóch grup różnych populacji,
  • określenie czynników, jakie mają zdecydowany wpływ na skalę zjawiska,
  • systematyka w zakresie przeprowadzanych badań.

Warto wiedzieć oczywiście, jak dokładnie wykonać podobny kwestionariusz. Można przeprowadzić te badania za pomocą wywiadu telefonicznego z systemowym wspomaganiem komputerowym. Jest to tzw. technika CATI, która realizowana jest w specjalnie przeznaczonych do tego pracowniach. Najważniejsze atuty tej techniki to:

  • bieżąca kontrola przebiegu procesu, realizacja próby badawczej,
  • możliwość programowania skomplikowanych rotacji pytań oraz odpowiedzi,
  • krótki czas realizacji i błyskawiczna dostępność wyników,
  • niższe koszty jednostkowe w porównaniu z wywiadem przeprowadzanym bezpośrednio.

Coraz częściej stosowana technika to również tzw. CAWI, czyli najzwyczajniejsza na świecie ankieta internetowa. Badanie to odbywa się bez żadnego pośrednictwa ankietera, co również posiada niezwykłe zalety. Przede wszystkim ogranicza koszty jednostkowe, jakie są konieczne do wydania na podobne badania, a także pozwala na objęciem badania bardzo dużej ilości respondentów.

Zostaje jeszcze bezpośredni wywiad kwestionariuszowy, który inaczej zwany jest skrótem PAPI. Ta technika zdecydowanie wymaga większego wysiłku niż poprzednie pozycje, ale w przeciwieństwie do nich pozwala na uzyskanie wiarygodnych, rzetelnych informacji, które wpływają na lepszą jakość przeprowadzonych badań i ich ostatecznych wyników.

Oczywiście technik badań ilościowych jest znacznie więcej i o wszystkich można się dowiedzieć na licznych stronach internetowych, w tym również na witrynie: http://cbmtest.pl/oferta-badan-marketingowych/badania-marketingowe/badania-ilosciowe. Warto zapoznać się dokładnie z jej treścią i dowiedzieć czegoś na temat badań, jakie prowadzone są w celach marketingowych na rynku.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *