Kolektory słoneczne – inwestycja, która się opłaca?

Kolektory słoneczne działają w bardzo prosty sposób. Pobierają światło słoneczne, by zamienić je w ciepło a następnie w energię. Energia taka wykorzystywana jest później do innych celów. Ma zastosowanie w życiu codziennym – w domach do podgrzewania wody lub do wspomagania pracy centralnego ogrzewania w większych budynkach.

Continue reading „Kolektory słoneczne – inwestycja, która się opłaca?”

Meble kawiarniane dobrze dobrane

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Można to odnieść także do biznesu i powiedzieć, że na kliencie pierwsze wrażenie robi się tylko raz. W przypadku lokali kawiarnianych takie pierwsze wrażenie klient uzyskuje od razu po przekroczeniu progu kawiarni. Pierwsze na co zwraca uwagę to wystrój, kolorystyka ścian i mebli oraz dodatki, które służą do aranżacji przestrzeni i nadania wyrazu i charakteru danej kawiarni.

Continue reading „Meble kawiarniane dobrze dobrane”

Zalety faktur elektronicznych

Wystawienie oraz wysyłanie papierowych wersji faktur wymaga poświęcenie sporo czasu. Zdarza się, że jest to kłopotliwe, zwłaszcza wtedy kiedy mamy dużą liczbę kontrahentów. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem wydają się elektroniczne faktury. Stają się one coraz bardziej popularne nie tylko w dużych firmach, ale również w tych małych.

Ustawa o VAT w 2014 roku przeszła nowelizację. Pojawiła się w niej definicja e-faktury. Rozwiało to wszelkie wątpliwości, jakie pojawiały się podczas interpretacji tego pojęcia. Zgodnie z podaną ustawą, a ściślej jej artykułem 2 pkt 31 za fakturę uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierajacy dane wymagane ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. Obowiązkowymi elementami dokumentu sprzedażowego w wersji tradycyjnej ale również elektronicznej są:

 • imiona oraz nazwiska bądź też nazwy podatnika oraz nabywcy towarów, usług a także ich adresy,
 • data wystawienia dokumentu
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi, o ile różni się ona od daty wystawienia faktury;
 • kolejny numer, który został nadany w ramach jednej bądź więcej serii, w jednoznaczny sposób identyfikujący fakturę,
 • numer, przy pomocy którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer, przy pomocy którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku
 • nazwa towaru lub usługi,
 • miara i ilość dostarczonych towarów bądź też zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkową towaru/usługi bez kwoty podatku (czyli cena netto),
 • kwoty rabatów,
 • stawka podatku,
 • wartość dostarczonych towarów lub usług, czyli wartość sprzedaży netto
 • kwotę należności ogółem.

Faktura elektroniczna musi być wystawiona jak również otrzymana w formacie elektronicznym. Może to być dowolny format czyli załącznik pdf w mailu czy również fax otrzymany drogą elektroniczną. W sytuacji kiedy dokument papierowy zostanie zeskanowany i wysłany za pośrednictwem wiadomości email wówczas zostanie uznany on za formę elektroniczną tylko jeśli wersji papierowej nie wprowadzono do obrotu.

E-faktura zostanie uznana za wystawioną wówczas kiedy sprzedawca dostępni ja w taki sposób aby odbiorca mógł ją otrzymać. Może to być każda forma przesłania elektronicznego (email, portal internetowy, bezpieczne połączenie). Faktura elektroniczna zostanie uznana za otrzymaną w momencie kiedy dotrze do odbiorcy czyli na przykład zostanie pobrana z portalu internetowego, bądź zostanie otrzymana w poczcie elektronicznej.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie e-fakturze autentyczności, integralności a także czytelności.

Faktury elektroniczne podobnie jak te tradycyjne przechowuje się przez okres 5 lat. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. Można je przechowywać w formie elektronicznej, nie ma potrzeby drukowania wersji papierowej. Jest to duża oszczędność czasu i papieru. Z takiej formy wystawiania faktur korzysta coraz więcej firm.

Na stronie http://www.edison.pl/ można zapoznać się z ciekawym rozwiązaniem jakim są faktury EDI. W skrócie mówiąc faktury wystawcy trafiają do systemów IT odbiorców bez żadnych dodatkowych wysiłków. Po więcej informacji warto zajrzeć na podaną stronę www.

documents-1427202