Badanie satysfakcji pracowników

Celem badania poziomu satysfakcji pracowników w miejscu pracy jest wprowadzenie  zmian w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, tak aby osiągnąć wyższy poziom efektywności. Badanie satysfakcji pracowników to narzędzie, które pozwoli na ocenę poziomu zadowolenia pracowników przedsiębiorstwa, a także umożliwi poznanie opinii pracowników w zakresie wskazanych kierunków działalności firmy. 

Przykładowe obszary badania, to: warunki i organizacja pracy, współpraca i ukierunkowanie zespołowe, atmosfera w pracy, kanały komunikacji w firmie i przepływ informacji, współfunkcjonowanie z przełożonymi, lojalność wobec firmy, realizacja rozwoju zawodowego pracownika i możliwość pozyskiwania awansu, system ocen pracowniczych, dostępność szkoleń dla pracowników.

Sceptycy tej formy pozyskiwania informacji uważają, że badanie służy przede wszystkim do tworzenia wizerunku firmy, jako nowoczesnego miejsca pracy, a nie w celu rzetelnego zebrania informacji prowadzących do wprowadzenia zmian w firmie. I rzeczywiście badanie źle przygotowane i źle zinterpretowane nie przynosi spodziewanego efektu, jednak gdy wykonuje je firma zewnętrzna http://cbmtest.pl/oferta-badan-marketingowych/zaangazowanie-pracownikow/satysfakcja-pracownikow  dobrze przygotowana do swojej roli, gdy interpretacja wyników oparta jest na rzetelnie realizowanych badaniach, dla każdego przedsiębiorstwa podobne badanie może być źródłem niezwykle cennych i przydatnych informacji, na podstawie których można stworzyć choćby świetnie działający mechanizm motywacyjny dla pracownika.

Pierwszym obszarem badań, który przynosi firmie mnóstwo poznawczych danych do wykorzystania w celu ulepszenia funkcjonowania firmy jest obszar podejmowania decyzji w firmie, procedury w firmie oraz ocena celów przedsiębiorstwa. Pracownicy opiniują choćby procedury, które znają z codziennego ich stosowania i potrafią bezbłędnie ocenić ich przydatność lub pozorność działania. Prowadzone badania są jednocześnie doskonałym sposobem na zgromadzenie pomysłów pracowników, szczególnie w okresie zachodzących w przedsiębiorstwie zmian.

Drugim obszarem, który przynosi realne korzyści firmie z badań opinii pracowniczych jest motywacja i zaangażowanie pracowników. Zatrudnieni w firmie odpowiadają na pytania dot. poziomu wynagrodzenia, siatki płac oraz możliwości rozwoju dla nich w tej dziedzinie. Wypowiadają się na temat podziału zadań w firmie i zakresu swoich obowiązków, wyrażają opinie na temat atmosfery panującej w przedsiębiorstwie, ich relacji z przełożonymi, poczucia sprawiedliwości oraz odczucia bezpieczeństwa zatrudnienia. Część problemów w pracy zawsze jest widoczna tylko z perspektywy pracownika, który wykonuje codzienne zadania.

Niewątpliwą korzyścią dla firmy z wykonania badania poziomu satysfakcji  pracowników powinna być poprawa jakości podejmowanych przez kierownictwo decyzji, skuteczniejsze wprowadzanie nowych rozwiązań oraz wzrost zaangażowania personelu, choćby dlatego, że pracownicy o wiele chętniej angażują się we wprowadzenie procedur, których powstanie zainicjowali lub tylko mieli na nie wpływ.

Other Post You May Like

Write a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *